Historia kościoła Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 kwietnia 2011 16:44

W roku 1579 Jan Crato wybudował pierwsza kaplicę cmentarna, a już w 1581 roku powstał pierwszy drewniany kosciół pod wezwaniem Chrystusa
Zmartwychwstałego. Z roku 1644 pochodzi wzmianka o poswięceniu koscioła pod wezwaniem Najswiętszej Maryi Panny.
W 1721 roku gmina Szczytna otrzymała zezwolenie na budowe nowego koscioła. Poswięcił go w 1723 roku dziekan Elias Schreiber z Ladka. Budowe
ukończono w 1726 roku, który to rok uznaje się za początek istnienia parafii w Szczytnej, dotąd bowiem kosciół miejscowy był filialnym parafii
dusznickiej. W 1741 roku pierwszy proboszcz Carolus Wenzel zamieszkał w nowej plebanii, ufundowanej przez patrona koscioła- hrabiego Hartiga.
Przez kilkadziesiąt lat pracowano nad wystrojem wnętrza swiątyni. Parafia rozrastała się i w związku z tym w latach 1907-1908 powiększono
kosciół. Dobudowane zostały transepty: prawy i lewy, prezbiterium zostało cofnięte do tyłu, zwiększyła się znacznie pojemnosc koscioła: 50 m
długosci i 25 m szerokosci. Nawę poprzeczną ufundował major Lubecke, a kierownictwem nad całą przebudową zajmował się Schneider z Wrocławia.
W okresie I wojny swiatowej utracona została czesc piszczałek organowych i dzwonów. Zrekonstruowano jedne i drugie już w latach 1920-1922.
W roku 1924 wybudowana została na prawo od wejscia do koscioła kaplica dla upamiętnienia poległych w I. wojnie swiatowej,
W roku 1925 dokonano renowacji zewnętrznej koscioła oraz otaczającego go muru, uporządkowano teren przykoscielny, wybudowano nowe schody.
Do roku 1945 kosciół sw. Jana Chrzciciela pełnił funkcję parafialnego, rzymsko-katolickiego.
Po zakończeniu II-ej wojny swiatowej, w roku 1945 parafię objęli Księża Misjonarze Swiętej Rodziny, sprawujący posługę do chwili obecnej.
Ich to zasługą jest uporządkowanie terenu przykoscielnego, położenie nowej polichromii na sklepieniu koscioła w roku 1969, wybudowanie nowego domu

katechetycznego w roku 1982, remont wieży koscielnej oraz zainstalowanie nowych dzwonów. Noszą one imiona: Kazimierz (od im. Fundatora ks. Prob. Kazimierza Olejniczaka) i Jan Paweł II (na czesc polskiego papieża).

Zródło:
Informacje zebrane przez Księży Misjonarzy Swiętej Rodziny

tekst alternatywny tekst alternatywnyZabytki Koscioła

tekst alternatywny W kościele znajduje się 5 ołtarzy - jeden główny i cztery boczne.
Ołtarz główny
Wykonawca: najprawdopodobniej Ludwik Wilhelm Jaschke z Barda
Druga połowa XVIII w.
Ołtarz oparty jest na czterech filarach. W centrum zamiast obrazu ołtarzowego znajduje się figura św. Jana Chrzciciela o wys. ok. 170 cm. Ponad nią dwóch aniołów dźwiga na misie głowę św. Jana. Figury stojące pomiędzy kolumnami retabulum przedstawiają św. Jana Nepomucena, Elżbietę, Zachariasza i Antoniego. W zwieńczeniu Bóg Ojciec i Gołębica na tle obłoków i promieni, obok klęczące anioły. W głębi wbudowane jest tabernakulum, którego drzwi skrzydłowe symbolizują Postacie Sakramentalne.


tekst alternatywny Ołtarz Michała Archanioła
Wykonawca: Michał Klahr
1729 rok; konserwowany w 1968r.
Drewno polichromowane, szer. 280 cm, wys. ok. 400 cm Retabulum w formie zwojów wstęgi i akantów oraz obłoków otaczających figurę Michała Archanioła trzymającego płomienny miecz oraz tarczę z napisem: _Quis ut deus_ Po obu jego stronach: archanioł Gabriel i archanioł Rafał. Na tle zwojów sześć siedzących i klęczących figur aniołów. Michał Archanioł jest księciem wojska niebieskiego, obrońcą wiernych i pogromcą szatana (płomienny miecz w ręku). Archanioł Gabriel zwiastuje sprawy Boże (lilia w ręku). Archanioł Rafał jest ideałem anioła stróża i uzdrowiciela (trzyma rybę dla zgłodniałych i maść dla cierpiących).
tekst alternatywny Ołtarz św. Józefa
Wykonawca: Michał Klahr
Ok. 1730r. konserwowany w 1968 roku
Drewno polichromowane, szer. 240 cm, wys. ok. 400 cm
Retabulum w formie zwojów wstęg akantu otaczających figurę św. Józefa. Wśród zwojów aniołki z atrybutami ciesielskimi: siekierą, piłą, dłutem i kątownicą. W zwieńczeniu płaskorzeźba ze sceną obrzezania. W retabulum ustawione są figury św. Marii i św. Jakuba, trzymających księgi. W księdze Marii werset: _Jesus putabatur filius Joseph qui fuit Heli_; w księdze Jakuba: _Jakob autem genuit Joseph virum Mariae_.tekst alternatywny Ołtarz Serca Jezusowego
Wykonawca: V. Weerndel z Kłodzkatekst alternatywny Ołtarz Maryjny
Wykonawca: S. Blach z Wrocławia
Ołtarz poświęcony jest Matce Bożej- Królowej Pokoju. Fundatorką obrazu była jedna z właścicielek zamku na Szczytniku, najprawdopodobniej Helena Klain.


tekst alternatywny Ambona
Wykonawca: Ludwik Jaschke, Wojciech Vietzentz
1748 r., konserwowana w 1968 r.
Zwieńczenie baldachimu przedstawia Przemienienie Pańskie na Górze Tabor. Górna część w formie obłoków, na tle których figury Mojżesza i Eliasza. Powyżej w promienistej glorii Bóg Ojciec i Gołębica. Balustradę ozdabiają figury czterech Ewangelistów.

tekst alternatywny


Konfesjonały
Druga połowa XVIII w
. Dwa konfesjonały o trójdzielnym podziale. Ozdobione są rzeźbami aniołów towarzyszących: w lewym konfesjonale św. Marii Magdalenie, a w prawym św. Piotrowi. Św. Maria Magdalena trzyma w ręku krzyż, a u jej stóp leży czaszka. Czaszka ma symbolizować, że każdego z nas czeka śmierć, ale nim ona nastąpi powinniśmy odpokutować swoje grzechy. Krzyż przypomina, że Jezus poprzez krzyż odkupił świat oraz, że jesteśmy powołani do świętości. Na prawym konfesjonale znajduje się postać św. Piotra, którego Chrystus ustanowił Jego namiestnikiem na ziemi. Św. Piotr jest także przykładem osoby nawróconej.


Organy
Trudno ustalić jakie były pierwsze organy w kościele. Wiadomo, że w 1821 roku zostały zbudowane dwumanuałowe organy. W latach 1917/1918 wojsko zabrało piszczałki organowe i dopiero w latach 1920-1922 zrekonstruowane zostały organy, które służą do dnia dzisiejszego.

Kolumna Maryjna (przed kościołem parafialnym)
1724 r. wystawiona z fundacji Michała Vicentza
Piaskowiec polichromowany, cokół 110 cm, całość wys. 400 cm
Figura Marii z Dzieciątkiem na lewej ręce.


Źródło:
Część informacji pochodzi z artykułów autorstwa Ryszarda Króla

Poprawiony: niedziela, 07 października 2018 20:14