Kancelaria PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 kwietnia 2011 16:44

Parafia Rzymsko-Katolicka

p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczytnej

Kancelaria czynna:

w poniedziałki od 10:00 do 11:00od 16.00 - 17.00

i środy od 10.00 do 11.00 i od 16.00 - 17.00

w soboty od 10.00 - 11.00

W sprawach pogrzebowych i zgłoszenia chorych lub umierających o każdej porze

Zgłoszenie chrztu

1. Zamiar chrztu dziecka zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Spisanie danych dotyczących chrztu dokonuje się w kancelarii na podstawie aktu urodzenia dziecka wydanego przez Urząd stanu Cywilnego.

3. Rodzice dziecka przedstawiają świadectwo ślubu kościelnego jeżeli był zawarty poza parafią.

4. Należy wybrać dwoje chrzestnych. Kandydat na chrzestnego powinien mieć ukończone 16 lat a także być praktykującym katolikiem, bierzmowanym, po ślubie kościelnym, uczestniczący regularnie we Mszy świętej, często korzystający z sakramentu pokuty i komunii świętej.

5. Osoby pochodzące spoza parafii dostarczają stosowne zaświadczenie od swojego duszpasterza.

6. Chrzestnym nie może być osoba, która podlega kanonicznym karom.

7. Chrzestnym nie może być również ojciec lub matka dziecka.Zgłoszenie ślubu

1. Zgłoszenie zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa należy dokonać minimum na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jest to pierwsza rozmowa z duszpasterzem w celu ustalenia daty ślubu, przedstawienia wymaganych dokumentów potrzebnych do spisania protokółu przedślubnego oraz ustalenie daty jego sporządzenia.

2. Dla ślubu konkordatowego wymagane jest zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (należy przynieść dokument z USC)

3. Pozostałe Dokumenty:

- zaświadczenia: udziału w spotkaniach przedmałżeńskich, zaświadczenie z konferencji dekanalnych oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej

- dowody osobiste narzeczonych

- świadectwo chrztu oraz bierzmowania

- ostatnie świadectwo z katechizacji

- dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego)

4. Jeśli chrzest narzeczonych był w innej parafii należy dostarczyć aktualną metrykę chrztu (data wystawienia nie dłuższa niż trzy miesiące)

5. Druga rozmowa z duszpasterzem odbywa się w terminie wcześniej uzgodnionym i dotyczy sporządzenia protokołu przedślubnego oraz ustalenia daty wygłoszenia zapowiedzi.

6. Trzecia rozmowa odbywa się na tydzień przed ślubem w celu omówienie ceremonii sakramentu małżeństwa.Pogrzeb

1. W kancelarii zgłaszamy informacje o śmierci i ustalamy w pierwszej kolejności datę, godzinę i miejsce pogrzebu.

2. Zapis w księdze zmarłych i przyjęcie pogrzebu dokonuje się na podstawie aktu zgonu Z USC.

3. Należy również przedstawić zaświadczenie, że zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte.

Poprawiony: niedziela, 05 sierpnia 2018 10:38